Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Απορρήτου / Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η αποστολή προσωπικών πληροφορικών προς την GASTRO HOTELS JOBS, με τη μορφή βιογραφικού ή άλλου σημειώματος, μέσω ταχυδρομείου, fax, ή e-mail, προϋποθέτει τη γνώση και αποδοχή των παρακάτω, όπως και των προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών της GASTRO HOTELS JOBS.

Η βάση βιογραφικών σημειωμάτων της GASTRO HOTELS JOBS έχει αποκλειστικό σκοπό λειτουργίας την προώθηση υποψηφίων σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Η επιλογή και προώθηση των κατάλληλων βιογραφικών σημειωμάτων, γίνεται μόνο από στελέχη της GASTRO HOTELS JOBS  έπειτα από η αίτηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων. Η βάση δεδομένων προστατεύεται ηλεκτρονικά και φυσικά. Πρόσβαση σε αυτή έχουν μόνον τα εξουσιοδοτημένα στελέχη.

Τα βιογραφικά σημειώματα δεν δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, ούτε παρέχεται πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία υποψηφίων σε οποιονδήποτε, εκτός από τους υποψήφιους εργοδότες. Τα βιογραφικά σημειώματα δεν υπόκεινται σε καμία άλλη επεξεργασία. Στοιχεία επικοινωνίας που συλλέγονται για την πραγματοποίηση επαφής με τους υποψήφιους, διαγράφονται από το σύστημα σε ένα έτος από την εγγραφή τους. Η βάση του GASTRO HOTELS JOBS δεν είναι συνδεδεμένη με άλλη βάση δεδομένων.

Η GASTRO HOTELS JOBS  μπορεί να απαγορεύσει καταχωρήσεις που αφορούν εθνικότητα, πολιτικές απόψεις, θρήσκευμα, διακρίσεις φύλου. Το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων. Στην αποστολή βιογραφικών συνιστάται η μη καταχώρηση ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων.
Οι υποψήφιοι, χρήστες των υπηρεσιών της GASTRO HOTELS JOBS, μπορούν να ανανεώσουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα όποια στιγμή το επιθυμούν. Η GASTRO HOTELS JOBS  είναι πρόθυμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στη λειτουργία της βάσης, όταν προέρχεται από υποψήφιο, εφόσον αυτή απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε κάποια από τις διαθέσιμες διευθύνσεις επικοινωνίας

Η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τον νόμο 2472/97. Όσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στη βάση της GASTRO HOTELS JOBS διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄ επομ. του νόμου 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

– Ποια δεδομένα συλλέγουμε
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς επιλέγετε να μας παρέχετε. Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά:
-σε περίπτωση που εγγραφείτε στη λίστα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία/newsletters από την Εταιρεία μας.
-μετά το πέρας της εξυπηρέτησής από την Εταιρία μας, για να μας πείτε τη γνώμη σας σχετικά την ποιότητα των υπηρεσιών μας, και των προϊόντων μας.

Επίσης, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, σας παρακαλούμε να μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες στα μηνύματά σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μας στέλνετε ευαίσθητες πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP 
Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP είναι τεχνικώς απαραίτητη για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. H χρήση της διευθύνσεως ΙΡ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3471/06 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και  Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», όπως ισχύουν κάθε φορά.

– Ποια είναι τα δικαιώματά σας
:

Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία σας ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας: Μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

 

4. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εξόδων, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, βλάβης στον υπολογιστή από ιούς, bugs, hacking, βλάβης στο λογισμικό ή το hardware, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, διαφυγόντων κερδών, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών που θα μπορούσαν να προκύψουν, ως επακόλουθο της πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, την πλοήγηση σε αυτόν, την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτόν, ή τη μεταφόρτωση περιεχομένου από αυτόν, όπου αυτό επιτρέπεται. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χωρίς σφάλματα ή τεχνικά προβλήματα, πλην όμως η χρήση της σελίδας μας γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης περιεχομένου, πληροφοριών και ενημερώσεων από την ιστοσελίδα μας.

Ομοίως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, παρεπόμενη ή αποθετική ζημία κάθε είδους που απορρέει απόή σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μαςκαι του περιεχομένου της, καθώς και οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή καθυστέρηση στις κρατήσεις σας.

Δεσμοί (Links) από και προς άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (Links) για άλλους ιστοτόπους, τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε ή ελέγχουμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μας για την ενημέρωσή σας και τη διευκόλυνση της περιήγησης, και σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων ήγια οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Πριν χρησιμοποιήσετε τους ιστοτόπους αυτούς, μπορείτε να αναζητήσετε τους ξεχωριστούς όρους χρήσης, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου της κάθε επιμέρους ιστοσελίδας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia)

Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook, Twitter,Instagram,Google+, κ.λπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς δεν ελέγχουμε τις υπηρεσίες αυτές των κοινωνικών δικτύων ή τα προφίλ σας σε αυτά, και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές. Τα ζητήματα αυτά άπτονται του δικού σας ελέγχου καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Ασφάλεια και χρόνος τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να έχουμε επικοινωνία και να ολοκληρώσετε τις συναλλαγές σας με την Εταιρία μας. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να παραμείνουν στο αρχείο μας μέχρις ότου ζητήσετε την διαγραφή τους  (σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 7 έτη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).